Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI, 1931 yılında Uşak’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 1950 yılında Bolu Erkek Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Yedek subaylık hizmetinin ardından, bugün Gazi Üniversitesi olan o tarihteki Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü’ne girdi ve buradan da 1955 yılında mezun olarak Fransızca öğretmeni oldu. Serbest çalışmayı seçerek ülkemizde çalışmalarını sürdüren yabancı şirketlerde müdürlük ve genel müdürlük görevlerinde bulundu.

Hukuk öğrenimini yapabilmek için 1957 yılında Ankara Gazi Lisesi’ni, 1963 yılında da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni dışarıdan bitirdi. Avukatlık stajını müteakip, 1965 yılında Zonguldak Barosu’na kaydolarak avukatlığa başladı. Daha sonra kaydını Ankara Barosu’na aldırdı. 1970 yılından beri hukuk alanında çalışmasına devam etmektedir.
Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI, 56 yaşında yüksek lisans öğrenimine başlamış, 1987 yılında “İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş Sahibinin Temerrüdü” adlı tezinin jüri tarafından oybirliği ile kabulünü müteakip yüksek lisans diploması almış, 28 Haziran 1989 tarihinde ise “Joint Venture Sözleşmesi” adlı tezi ile pekiyi dereceyle hukuk doktoru, 26 Ekim 1992 tarihinde “Borçlar Kanununa Göre Alacağın Temliki” adlı tezinin kabulü ile 15 Ekim 1993 tarihinde beş kişilik doçentlik sözlü sınavı jürisinin oybirliği ile verdiği kararla Medeni Hukuk Doçenti olmuştur. “İnşaat Sektöründe Müşavirlik Mühendislik Sözleşmesi” adlı eserinin jüri tarafından oybirliği ile kabulü sonucu 2000 yılında Medeni Hukuk dalında Profesör olmuştur.

Şimdiye kadar yetmiş dört adet İsviçre Federal Mahkeme İçtihadını Fransızca aslından Türkçeye çevirmiş ve bunlar başta Yargıtay Dergisi olmak üzere çeşitli meslek dergilerinde yayımlanmıştır.

Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI’nın Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku ve özellikle Tahkim Hukuku alanlarında yayımlanmış çeşitli eser ve makaleleri vardır. Ayrıca hukuk alanındaki Türkçe, İngilizce ve Fransızca eserlerinin sayısı elli bir (51) olmuştur.

Halen yerli ve yabancı firmalar arasında çıkan uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümünde hakemlik yapmakta; Millî ve Milletlerarası tahkim üzerinde konferanslar vermeye devam etmektedir. Buna ilâveten, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde Borçlar Hukuku ve Milletlerarası Tahkim Hukuku alanlarında dersler vermektedir. Ayrıca, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi’nin Hakem Listesinde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hakem Listesinde kayıtlı bulunmaktadır.

Fransa ile Türkiye arasında hukuk alanında yaptığı hizmet ve katkılardan dolayı 20 Mart 1987 tarihinde dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François MITTERRAND tarafından “Chevalier” derecesinde “Légion d’Honneur”  liyakat nişanı ile ödüllendirilmiştir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.